บริการใหม่
 
บริการ CMU Digital Collections (CMUDC) คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล
CMU Digital Collections (CMUDC) ฐานข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลทางด้านการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องรางทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว ประกอบไปด้วย การค้นหาสารสนเทศรายการ เช่น Rare Collections, Lanna Heritage Digital, และ Archives เป็นต้น...
  22 กรกฎาคม 2564, 14.15 น.
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ OpenAthens
สำนักหอสมุดเพิ่มช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ OpenAthens ที่ทำให้การเข้าใช้ทรัพยากรออนไลน์ เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่นอกเครือข่ายหรือในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ด้วยการ Login เพียงครั้งเดียว https://my.openathens.net/app/research ขั้นตอนการใช้งาน...
  14 กรกฎาคม 2564, 14.57 น.
บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี
สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ตามสิทธิของสมาชิก ปิดรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ส่งคำขอยืมได้ที่ https://cmu.to/xRXRg
  28 พฤษภาคม 2564, 13.51 น.