บริการใหม่
 
บริการสืบค้นและบริการเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลกด้วย WorldShare Interlibrary Loan
WorldShare Interlibrary Loan บริการจัดหาและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบทความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยไม่จำกัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในประเทศเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนานาประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย...
  30 พฤศจิกายน 2564, 09.54 น.
บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
สำนักหอสมุดให้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเอง โดยระบบจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแสดงรายงานผลการตรวจสอบเป็นระดับเปอร์เซ็นต์พร้อมเชื่ยมโยงไปยังต้นฉบับ ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์การใช้งาน 1. เข้าไปที่ https://services.library.cmu.ac.th/turnitin/ 2. ยืนยันตัวตนด้วย CMU Account 3....
  23 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.
บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership
บริการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน สำหรับสมาชิก CMUL Membership ประเภทบุคคลภายนอก ยกเว้น สมาชิกประเภท PULINET และประเภท ค ขั้นตอนเข้าใช้งาน 1. เปิด E-Mail ที่ได้รับจาก OpenAthens account เพื่อทำการเปิดใช้งาน (Activated) โดยกด Link กรณีที่ไม่ได้รับ กรุณากรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ cmulibref@cmu.ac.th 2. กำหนดรหัสผ่าน (Password) ใหม่ ควรประกอบด้วย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ 3. การ Activated...
  19 พฤศจิกายน 2564, 16.04 น.
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ ฐานข้อมูลที่งดให้บริการชั่วคราว ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ทดแทนได้ IEEE/IEE Electronic Library (IEL) IEEE Open ProQuest Dissertation &Theses 1. PQDT 2. EBSCO Dissertations 3. Access Theses and Dissertations: OATD 4. CMU e-Theses Web of Science Scopus...
  19 พฤศจิกายน 2564, 15.44 น.
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device หรือ Online Checkou6 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้ 1. เปิดด้านในปกหลังหนังสือ สแกน QR Code 2. เลือกเมนู ยืม (CHECKOUT) 3. Sign in ด้วย CMU IT Account 4. พิมพ์เลขบาร์โค้ดหนังสือ เลือก CHECKING OUT 5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง CONFIRM 6. เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงวันกำหนดส่งคืนหนังสือตามสิทธิการยืม
  08 พฤศจิกายน 2564, 16.04 น.
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In ณ จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือก คืน (Check In) 2. วางหนังสือที่แท่นอ่านข้อมูล RFID ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม 3. รอระบบแสดงข้อมูลการคืนหนังสือจนครบ 4. พิมพ์สลิป
  09 พฤศจิกายน 2564, 09.52 น.
มาตรการเข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
สำนักหอสมุด กำหนดมาตรการ "เข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ2. คัดกรอง: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศา 3. หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก งดใช้บริการ4. Scan CMU Mobile เพื่อรายงานข้อมูลสุขภาพ5. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก / บุคคลภายนอก...
  08 พฤศจิกายน 2564, 16.10 น.
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)การเข้าใช้บริการภายในอาคารห้องสมุด เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ ใช้บัตรผู้เรียนของ CMU Smile ในการเข้าใช้บริการโดยการสแกน QR Code ผ่าน โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยการของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ...
  30 กันยายน 2564, 13.10 น.
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ OpenAthens
สำนักหอสมุดเพิ่มช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ OpenAthens ที่ทำให้การเข้าใช้ทรัพยากรออนไลน์ เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่นอกเครือข่ายหรือในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ด้วยการ Login เพียงครั้งเดียว https://my.openathens.net/app/research ขั้นตอนการใช้งาน...
  15 กรกฎาคม 2564, 09.28 น.
สำนักหอสมุด​ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564
สำนักหอสมุด​ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป​ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง​ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19
  04 มิถุนายน 2564, 09.06 น.