บริการใหม่
 
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่กำลังดำเนินการต่ออายุ ฐานข้อมูลที่งดให้บริการชั่วคราว ฐานข้อมูลที่สามารถใช้ทดแทนได้ IEEE/IEE Electronic Library (IEL) IEEE Open ProQuest Dissertation &Theses 1. PQDT 2. EBSCO Dissertations 3. Access Theses and Dissertations: OATD 4. CMU e-Theses Web of Science Scopus...
  16 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ https://cmu.to/y3Yzz 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ https://cmu.to/AXSoU 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ https://cmu.to/AMSBook 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ https://www.facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/ 6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์...
  23 กรกฎาคม 2564, 09.13 น.
บริการ CMU Digital Collections (CMUDC) คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล
CMU Digital Collections (CMUDC) ฐานข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลทางด้านการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องรางทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว ประกอบไปด้วย การค้นหาสารสนเทศรายการ เช่น Rare Collections, Lanna Heritage Digital, และ Archives เป็นต้น...
  22 กรกฎาคม 2564, 14.15 น.
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ OpenAthens
สำนักหอสมุดเพิ่มช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ OpenAthens ที่ทำให้การเข้าใช้ทรัพยากรออนไลน์ เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่นอกเครือข่ายหรือในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ด้วยการ Login เพียงครั้งเดียว https://my.openathens.net/app/research ขั้นตอนการใช้งาน...
  14 กรกฎาคม 2564, 14.57 น.
บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี
สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ตามสิทธิของสมาชิก ปิดรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ส่งคำขอยืมได้ที่ https://cmu.to/xRXRg
  28 พฤษภาคม 2564, 13.51 น.
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In
บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In ณ จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. เลือก คืน (Check In) 2. วางหนังสือที่แท่นอ่านข้อมูล RFID ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม 3. รอระบบแสดงข้อมูลการคืนหนังสือจนครบ 4. พิมพ์สลิป
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.35 น.
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device
บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device หรือ Online Checkou6 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้ 1. เปิดด้านในปกหลังหนังสือ สแกน QR Code 2. เลือกเมนู ยืม (CHECKOUT) 3. Sign in ด้วย CMU IT Account 4. พิมพ์เลขบาร์โค้ดหนังสือ เลือก CHECKING OUT 5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง CONFIRM 6. เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงวันกำหนดส่งคืนหนังสือตามสิทธิการยืม
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.25 น.
บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online สำหรับชาว มช.
สำนักหอสมุด ให้บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online รวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาจัดซื้อเข้าสำนักหอสมุด เข้าใช้บริการโดย login ผ่าน CMU ACCOUNT ได้ที่ https://apps2.library.cmu.ac.th/bookstore ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  07 มีนาคม 2565, 15.48 น.
มาตรการเข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
สำนักหอสมุด กำหนดมาตรการ "เข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ2. คัดกรอง: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศา 3. หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก งดใช้บริการ4. Scan CMU Mobile เพื่อรายงานข้อมูลสุขภาพ5. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก / บุคคลภายนอก...
  04 พฤศจิกายน 2564, 11.12 น.
บริการ CMUL Book Recommendations เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
สำนักหอสมุด เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่านบริการ CMUL Book Recommendations ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/bookrecommend/
  07 มกราคม 2565, 14.27 น.