บริการใหม่
 
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ
ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ https://cmu.to/y3Yzz 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ https://cmu.to/AXSoU 4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ https://cmu.to/AMSBook 5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ https://www.facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/ 6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์...
  05 สิงหาคม 2564, 16.38 น.
CMU Library Online Services เราพร้อมให้บริการออนไลน์อย่างไม่หยุดนิ่ง
CMU Library Online Services เราพร้อมให้บริการออนไลน์อย่างไม่หยุดนิ่ง ขอบทความวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (คู่มือ) https://library.cmu.ac.th/file_upload/SearchingGuide.pdf ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ https://library.cmu.ac.th/DatabaseStore ฝึกอบรมและแนะนำการสืบค้น (Library Training) https://cmu.to/cmultraining สืบค้นหนังสือในห้องสมุด (OPAC) https://search.library.cmu.ac.th/ ขอรับสิทธิ์ EndNote...
  04 สิงหาคม 2564, 14.11 น.
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ OpenAthens
สำนักหอสมุดเพิ่มช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านระบบ OpenAthens ที่ทำให้การเข้าใช้ทรัพยากรออนไลน์ เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าใช้งาน ไม่ว่าจะอยู่นอกเครือข่ายหรือในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด ด้วยการ Login เพียงครั้งเดียว https://my.openathens.net/app/research ขั้นตอนการใช้งาน...
  15 กรกฎาคม 2564, 09.28 น.
สำนักหอสมุด​ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564
สำนักหอสมุด​ ขยายเวลาปิดพื้นที่บริการ​ ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป​ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง​ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19
  04 มิถุนายน 2564, 09.06 น.
บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี
สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ตามสิทธิของสมาชิก ปิดรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ส่งคำขอยืมได้ที่ https://cmu.to/xRXRg
  14 กรกฎาคม 2564, 14.25 น.
บริการ CMU Digital Collections (CMUDC) คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล
CMU Digital Collections (CMUDC) ฐานข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลทางด้านการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องรางทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว ประกอบไปด้วย การค้นหาสารสนเทศรายการ เช่น Rare Collections, Lanna Heritage Digital, และ Archives เป็นต้น...
  22 กรกฎาคม 2564, 16.03 น.