ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ

ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
20210429-AccBA-entrance 20210429-AccBA-front 20210429-AccBA-readingarea

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-942123
Facebook  
https://www.facebook.com/cmubslib
Line 
Website accba.library.cmu.ac.th/
Email libaccba@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-18.00 น

 *2 สัปดาห์ ก่อนสอบ เปิด 8.00-20.00 น.*

ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 


กดแผนที่เพื่อนำทาง

 

  09 กุมภาพันธ์ 2566, 15.03 น.