บริการห้องค้นคว้า

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
          สำนักหอสมุดมีบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ซึ่งห้องค้นคว้ากลุ่มที่จัดให้บริการประกอบด้วย

         - ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด
10 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ ชั้น 2 
         - ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU)
         - ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU) ให้บริการเฉพาะนักศึกษาหรือนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น

ผู้มีสิทธิรับบริการ
          นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด

วิธีการจองใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
          1. เพิ่มเพื่อนกับ Line Official ของสำนักหอสมุด
          2. เลือกเมนู จองห้อง เพื่อผูกบัญชี 
          3. เลือกประเภทห้อง 
          4. เลือกวันที่และเวลา (จองล่วงหน้า 7 วัน)  ทั้งนี้วันเวลาเปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับวันเวลาเปิดปิดของห้องสมุด 
          5. กดยืนยันการจอง เมื่อจองสำเร็จจะได้รับกุญแจเสมือนจริง( Virtual Key) สำหรับการเปิดเข้าออกห้อง


ช่วงเวลาการใช้ห้อง*

วัน

เปิดภาคการศึกษา

ปิดภาคการศึกษา

วันนักขัตฤกษ์

วันจันทร์ - ศุกร์

08.00-20.45 .

08.30-16.15 .

ปิดบริการ

วันเสาร์ - อาทิตย์

10.00-17.45 .

ปิดบริการ

ปิดบริการ

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเวลาทำการของห้องสมุด (กรณีเปิด 24 ชั่วโมง กลุ่มที่ใช้ห้องเป็นกลุ่มสุดท้ายสามารถใช้บริการได้จนถึงเช้าวันถัดไป)

เงื่อนไขในการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
        1. จองผ่านทาง Line Official เท่านั้น
        2. 1 คนหรือกลุ่ม จองห้องได้ครั้งละ 1 ห้อง ใช้งานได้ 2 ชั่วโมง (หลังจากเที่ยงคืนของวันที่ใช้ห้องแล้วจึงจะสามารถจองห้องอื่นได้)
        3. จองล่วงหน้าได้ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของห้องสมุด)
        4. การจองห้องจะสำเร็จเมื่อผู้จองและสมาชิกร่วมห้องยืนยันการจองครบตามจำนวนคนที่กำหนด (ระหว่างที่ผู้จองกำลังจองห้องและรอการยืนยันจากสมาชิกให้ครบ ห้องจะยังอยู่ในสถานะว่าง จนกว่าจะดำเนินการสำเร็จ)
        5. หากผู้จองหรือสมาชิกร่วมห้องไม่มาใช้ห้องภายใน 15 นาที ระบบจะดำเนินการตัดสิทธิ์เข้าใช้ห้องของทั้งผู้จองและสมาชิกร่วมห้องเป็นเวลา 30 วัน 
        6. หากต้องการยกเลิกหรือแก้ไขวันเวลาการจอง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงเวลาใช้ห้อง 15 นาที ที่เมนู จองห้อง >> CANCEL GROUP
        7. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย
        8. ไม่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการอันนำมาซึ่งรายได้ เช่น สอนพิเศษให้นักเรียน นักศึกษา
        9. หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักหอสมุดจะระงับสิทธิ์การใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มของท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน หนังสือ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-5394-4513


บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
         
         สำนักหอสมุดจัดบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ณ ชั้น 2  จำนวน  20  ห้อง  

เงื่อนไขในการใช้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
    
         1. ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ใช้ได้ 1 คนต่อ 1 ห้องเท่านั้น (ใช้บริการได้ 1 วัน ตามเวลาเปิด-ปิดทำการของห้องสมุด)
         2. จองผ่านทาง Line Official เท่านั้น
         3. จองล่วงหน้าได้ 7 วัน (ขึ้นอยู่กับวันและเวลาเปิด-ปิดทำการของห้องสมุด)
         4. การจองห้องจะสำเร็จเมื่อผู้จองได้รับกุญแจเสมือนจริง( Virtual Key) สำหรับการเปิดเข้าออกห้อง
         5. หากต้องการยกเลิกหรือแก้ไขวันเวลาการจอง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนถึงเวลาใช้ห้อง 15 นาที ที่เมนู จองห้อง >> CANCEL GROUP
         6. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย
         7. หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักหอสมุดจะระงับสิทธิ์การใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มของท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน


  30 มีนาคม 2566, 16.12 น.