บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In

          บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In ณ จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด

4 ขั้นตอน ดังนี้

1. เลือก คืน (Check In)

2. วางหนังสือที่แท่นอ่านข้อมูล RFID ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม

3. รอระบบแสดงข้อมูลการคืนหนังสือจนครบ

4. เลือก พิมพ์สลิป

แกลลอรี่

บริการคืนหนังสือด้วยตนเอง Self-Check In
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.35 น.