ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
S__19030050 S__19030052 S__19030053

ที่ตั้ง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-942237
Facebook

https://www.facebook.com/econlibcmu

Line  -
Website https://econ.library.cmu.ac.th/
Email econlibrarycmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น

 
ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  09 กุมภาพันธ์ 2566, 15.20 น.