การฝึกอบรมตามตารางประจำเดือน

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังอบรมและทำแบบประเมินเสร็จสิ้น โดยมีหัวข้อฝึกอบรมหลัก ดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง)
สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง


  27 มีนาคม 2567, 11.48 น.