การฝึกอบรมตามตารางประจำเดือน

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังอบรมและทำแบบประเมินเสร็จสิ้น โดยมีหัวข้อฝึกอบรมหลัก ดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง)


สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง


  08 มิถุนายน 2566, 10.53 น.