การฝึกอบรมตามตารางประจำเดือน

สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom โดยมีหัวข้อฝึกอบรมหลัก ดังนี้ (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง)


สามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง 
  04 มิถุนายน 2564, 14.11 น.