ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

S__7659541 S__7659543 S__7659544

ที่ตั้ง อาคาร 3 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ -
Facebook

https://www.facebook.com/socialscienceslibcmu

Line  -
Website https://soc.library.cmu.ac.th
Email soclibcmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น


ปิดภาคเรียน
        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  09 กุมภาพันธ์ 2566, 15.50 น.