ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์

001 005 008

ที่ตั้ง ชั้น 5-8 อาคารเรียนรวม (อาคาร 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร์)

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-935201-8, 053-935290
Facebook

www.facebook.com/cmumedlib

Line  MEDLIB.CMU@official
Website w1.med.cmu.ac.th/library/
Twitter twitter.com/cmumedlib
Youtube Channel www.youtube.com/channel/UCoxRGxEJZwJzx1hlc99--rA
Email medical.library@cmu.ac.th


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น 
ช่วงก่อนสอบ ศรว. 1 เดือน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  08.30 - 22.30 น.


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 น.
ช่วงก่อนสอบ ศรว. 1 เดือน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์  08.30 - 22.30 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้บริการ ยกเว้น วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  10 กุมภาพันธ์ 2566, 10.56 น.