ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต

ศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต

304720 304721 304729

ที่ตั้ง อาคารเรียนรวมสาธิต ชั้น 2 (อาคารด้านข้างสนามเสาธงชาติ)

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-941228,053-941229
Facebook -
Line  -
Website -
Email -


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  09 กุมภาพันธ์ 2566, 16.13 น.