ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

272055 272056 272057

ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944328
Facebook www.facebook.com/pharmacylibcmu/
Line  @392tysha
Website pharmacy.library.cmu.ac.th/
Email pharlibcmu4328@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ก่อนสอบ 1 เดือน 8.30-18.30 น.)
เสาร์ 9.00-17.00 น.
*วันอาทิตย์ ปิดบริการ*


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  21 กุมภาพันธ์ 2566, 09.52 น.