บริการ CMU Digital Collections (CMUDC) คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล

         CMU Digital Collections (CMUDC) ฐานข้อมูลจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลทางด้านการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเรื่องรางทางประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าถึงได้จากแหล่งเดียว ประกอบไปด้วย การค้นหาสารสนเทศรายการ Collections เช่น Rare Collections, Lanna Heritage Digital, Digital Collections และ CMU Archives เป็นต้น โดยแสดงรายการสารสนเทศใหม่ รายการสารสนเทศยอดนิยม และรายการสารสนเทศประจำเดือน สามารถเลือกค้นหาจากเดือน และปี พ.ศ. ได้ 

         เข้าใช้งานได้ที่ https://cmudc.library.cmu.ac.th

แกลลอรี่

บริการ CMU Digital Collections (CMUDC) คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล
  22 กรกฎาคม 2564, 14.15 น.