บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี

สำนักหอสมุดให้บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • เฉพาะสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ยืมหนังสือได้ทุกประเภท ตามสิทธิของสมาชิก
  • ปิดรับคำขอยืม เวลา 9.00 น. และส่งหนังสือทุกวันจันทร์ – ศุกร์
  • ส่งหนังสือทางไปรษณีย์

ส่งคำขอยืมได้ที่ https://cmu.to/xRXRg

แกลลอรี่

บริการ Book Delivery จัดส่งหนังสือฟรี
  28 พฤษภาคม 2564, 13.51 น.