บริการแจ้งเตือน SMS

สำนักหอสมุด มีบริการสำหรับสมาชิกในการแจ้งเตือนทาง SMS ก่อนถึงกำหนดส่งคืนหนังสือเพื่อจะได้ยืมต่อหรือนำหนังสือมาส่งคืนตามกำหนดเป็นการป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการหลงลืมส่งหนังสือคืน สนใจขอรับบริการสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนทาง SMS ได้ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ หรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิก
  20 มีนาคม 2564, 10.33 น.