ติดต่อเรา

DSC09473  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200  (ตรงข้ามสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

อีเมล: saraban_lib@cmu.ac.th

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4513
Facebook facebook.com/LibraryCMU
Line  @cmulibrary
Website library.cmu.ac.th
Email

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ cmulibref@cmu.ac.th

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ cmulibtec@cmu.ac.th

ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ lannainfo@cmu.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด It.cmul@cmu.ac.th

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCPpuiOUSxXAOW89pJCBUs2Q
Twitter https://twitter.com/cmulpr
Instagram   instagram.com/cmu_library/
Tiktok https://www.tiktok.com/@cmu_library
 

วัน เวลาเปิดทำการ
- เปิดภาคเรียน         จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น. I  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

- ปิดภาคเรียน          จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. I เสาร์ - อาทิตย์      ปิดบริการ

- วันหยุดนักขัตฤกษ์  ปิดบริการ


กดแผนที่เพื่อนำทาง

 

  20 กุมภาพันธ์ 2567, 16.16 น.