ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

Nurse1 Nurse2 Nurse3

ที่ตั้ง
อาคาร 2 ชั้น 1 Living Library และชั้น 2 ห้องสมุด

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-5036, 0-5393-6078
Facebook @nursinglibrarycmu
Line  @752mlkks
Website nurse.library.cmu.ac.th
Email nursinglibcmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น 


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น 

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*

กดแผนที่เพื่อนำทาง

  01 มิถุนายน 2564, 14.55 น.