ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

FineArtsLib1 FineArtsLib2 FineArtsLib3

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944-816
Facebook https://www.facebook.com/fineartslibCMU
Line  -
Website https://finearts.library.cmu.ac.th
IG fofalibcmu
Email fineartslibcmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น (เปิดเฉพาะวันเสาร์)


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  09 กุมภาพันธ์ 2566, 10.49 น.