บุคลากร

Image
ฝ่าย
{{value.faction}}
imageResume
: {{value.dataPersonnel[0].position}}
: {{value.dataPersonnel[0].affiliated}}
: {{value.dataPersonnel[0].tel_work}}

{{keyPersonnel}}

imageResume
: {{valuePersonnel[0].position}}
: {{valuePersonnel[0].affiliated}}
: {{valuePersonnel[0].email}}
: {{valuePersonnel[0].tel_work}}
imageResume
: {{valuePersonnelAffiliated.position}}
: {{valuePersonnelAffiliated.affiliated}}
: {{valuePersonnelAffiliated.tel_work}}