ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
นักศึกษาที่มีหนังสือค้างส่งและค้างชำระค่าปรับจากภาคการศึกษาที่ผ่านมา โปรดส่งคืนหนังสือและชำระค่าปรับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยืมนาน โปรดส่งคืนหนังสือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม เท่านั้น
  30 มิถุนายน 2565, 09.33 น.
บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด (SMS Alert Service)
SMS Alert Service บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารห้องสมุด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ️แจ้งเตือนวันกำหนดส่งหนังสือ การรับหนังสือจอง แจ้งเดือนการฝึกอบรม ฯลฯ สมัครได้ที่ https://library.cmu.ac.th/services/sms2/emp/data.php?f=8&flag=add หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือสำนักหอสมุด หมายเหตุ: สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและสมาชิกสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17 มิถุนายน 2565, 16.03 น.
สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ
สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 21.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ 10.00 18.00 วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดให้บริการ
  17 มิถุนายน 2565, 15.51 น.
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยการของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสนเทศห้องสมุด (OPAC) ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง เช่น...
  13 มิถุนายน 2565, 15.29 น.
เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุดขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบ “กองทุนพัฒนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาค โดย ขั้นตอน ดังนี้ (1) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “สำนักหอสมุด มช.” เลขที่บัญชี 667-301040-6 (2) กรอกแบบฟอร์มเพื่อสำนักหอสมุดจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทาง e-mail ของท่าน ได้ที่ https://cmu.to/recopen
  10 มิถุนายน 2565, 14.28 น.
CMU Library Training ประจำเดือนมิถุนายน 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ จันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00-11.30 น. Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ อังคารที่ 28 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM พุธที่ 29 เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ สร้างฟอร์มง่าย ๆ ด้วย...
  10 มิถุนายน 2565, 11.23 น.
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด ลุ้นรับของที่ระลึก
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://forms.gle/PitzK8rGhEhJQTKg9 พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
  09 มิถุนายน 2565, 08.28 น.
️ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
️ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 14.00 น. เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติในเวลา ประสงค์ส่งคืนหนังสือ โปรดคืนที่ตู้รับคืน (Book Drop) ด้านหน้าห้องสมุด
  10 มิถุนายน 2565, 11.57 น.
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว และงดให้บริการ Document Delivery (D.D.) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  26 พฤษภาคม 2565, 14.04 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพืชมงคล
  12 พฤษภาคม 2565, 13.10 น.