ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการด้านสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และตอบสนองต่อแผน CMU Smart City-Clean...
  22 กันยายน 2564, 16.03 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 24 กันยายน 2564
ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล (วันหยุดกรณีพิเศษ) งดให้บริการ Book Delivery ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ งดการนัดหมายรับหนังสือ
  20 กันยายน 2564, 11.10 น.
กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จากการสืบค้นฐาน Wiley Online Library
เชิญร่วมกิจกรรมตอบคำถามจากการสืบค้นบนฐาน Wiley Online Library ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท 1st: Worth USD 200 (1 person) 2nd: 50 (4 people) 3rd: 10 (10 เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/WOLQuiz21TH ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 7 ตุลาคม
  14 กันยายน 2564, 09.31 น.
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการอบรม Dentistry Library Class ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ https://forms.gle/mk8S5Xo84B2u2jdf8 สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายนอกตาราง โทร. 0 5394 4434ทั้งนี้ ห้องสมุดจะจัดส่งลิงค์ห้องประชุม เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนมา หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  08 กันยายน 2564, 16.00 น.
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรม VET-LIB Class ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom 1. การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน เวลา 14.00-16.00 น. เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่รองรับเวอร์ชั่นใหม่ ได้ที่ https://endnote.com/product-details/compatibility 2. การสร้าง Presentation ให้น่าสนใจ ด้วยโปรแกรม Canva 16 14.00-15.30 3....
  08 กันยายน 2564, 15.13 น.
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2564
ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำเดือนกันยายน 2564 (Online Trainging AMS Library Class) เพื่อแนะนำการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ช่วงเวลา 14.00 - 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 1. Turnitin: การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ วันที่ 7 กันยายน เวลา 2. Create Presentation With CANVA: การสร้าง รูปแบบการนำเสนอ ด้วย CANVA 13 3. Microsoft One Drive: การใช้ Drive...
  02 กันยายน 2564, 16.27 น.
เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ด้านอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซ
สำนักหอสมุด ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใช้ฐานข้อมูล OnePetro ด้านอุตสาหกรรมการสำรวจผลิตน้ำมันและก๊าซ รวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจ การพัฒนา และการผลิตแหล่งน้ำมันและก๊าซ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจาก 21 สำนักพิมพ์ และทรัพยากรมากกว่า 200,000 รายการ ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ได้ที่ https://onepetro.org/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
  02 กันยายน 2564, 09.34 น.
บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2563 - 2564
สำนักหอสมุด รวบรวมผลงานทางวิชาการบุคลากรสำนักหอสมุด ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการลงในวารสารวิชาการระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ดังนี้ 1. นางชมพูนุช สราวุเดชา และนางเพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อ "จาก Medical Book Days สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวารสาร ห้องสมุด T.L.A. Bulletin ปีที่ 64 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม ธันวาคม อ่านบทความฉบับเต็ม...
  30 สิงหาคม 2564, 11.23 น.
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดการอบรม Library Class เดือนสิงหาคม 2564
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จัดตารางการอบรม Library Class เดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ UpToDate Advanced Turnitin Embase ClinicalKey EndNote 20 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนอบรม ได้ที่ https://cmu.to/IZQxd
  30 สิงหาคม 2564, 11.00 น.
CMU Library Training ประจำเดือนกันยายน 2564
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนกันยายน 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ พุธที่ 8 ก.ย. 64 10.00-11.00 น. CMUL OPAC 14.00-15.30 Information Seeking 15 10.00-11.30 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM 22 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ 29 Turnitin for students...
  27 สิงหาคม 2564, 15.06 น.