ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

1  

ที่ตั้ง ชั้น 5 อาคาร 7 (อาคาร 20 ปี)

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944433,053-944434
Facebook www.facebook.com/dentlibrarycmu/
Line 

@355mgpgo

Website www.dent.cmu.ac.th/library/frontend/web/
Email dentlibcmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น 


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-20.00 น. (เฉพาะเดือนมิถุยายน 08.30 น. - 16.30 น.)
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. (เดือนมิถุนายนไม่เปิดบริการนอกเวลา)

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  10 กุมภาพันธ์ 2566, 14.59 น.