ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ

1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg

2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/y3Yzz

3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AXSoU

4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AMSBook

5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ https://www.facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/

6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/5uGyF

7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่  https://cmu.to/DgTrj

8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/vESYp

9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ inbox ที่ https://www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage

10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ กรอกแบบฟอร์มที่  https://cmu.to/Vmdj7

11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ inbox ที่ facebook http://m.me/scilibcmu

12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/cmuengineeringlibrary

13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ที่ https://cmu.to/LMB8t

เปิดให้บริการตามปกติเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ inbox ที่ https://www.facebook.com/econlibcmu

15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ inbox ที่ https://www.facebook.com/FacmuLibrary

16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ inbox ที่ https://www.facebook.com/socialscienceslibcmu

17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่  https://cmu.to/uLpuN

18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/JXC9Z

ติดต่อฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด โทร. 0 5394 4553, 0 5394 4512

แกลลอรี่

ช่องทางส่งคำขอยืมหนังสือของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะ
  23 กรกฎาคม 2564, 09.13 น.