การคัดลอกผลงานทางวิชาการ และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Turnitin)

การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) คือ การคัดลอกผลงานหรือความคิดของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง โดยไม่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ สามารถแบ่งประเภทของการ Plagiarism ได้เป็น 10 ประเภท ดังนี้ (คลิกลูกศรด้านข้างเพื่อดูภาพ)

สามารถตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรม Turnitin และขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ที่
ระบบขอรับสิทธิ์การใช้งาน Turnitin

  31 พฤษภาคม 2564, 09.02 น.