บริการใหม่
 
บริการสนับสนุนการวิจัย Research Bubby
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสนับสนุนการวิจัย Research Bubby โดยทีมบรรณารักษ์ให้บริการสำหรับอาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ได้รับบริการสนับสนุนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ บริการสืบค้น จัดหา และจัดส่งเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จากฐานข้อมูลนานาชาติ บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประทศ...
  18 ตุลาคม 2566, 16.49 น.
เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยส่งไฟล์ผลงานพร้อมแนบแบบยินยอมผ่าน "CMU e-Document" ระบุผู้รับส่วนงาน "สำนักหอสมุด" แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (PDF) https://cmu.to/XzD0w (Word) https://cmu.to/evrup
  20 เมษายน 2566, 15.42 น.
บริการจองห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และห้องค้นคว้ากลุ่ม
บริการจองห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และห้องค้นคว้ากลุ่ม บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล สำนักหอสมุดจัดบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ณ ชั้น 2 อาคาร สำนักหอสมุด จำนวน 20 ห้อง เงื่อนไขการให้บริการ 1. ใช้บริการห้องละ 1 คน / วัน2. ใช้บริการได้ตามช่วงวันและเวลาการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน4. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้5. งดใช้เสียงดัง และเปิด-ปิดประตูห้องเบา ๆ6....
  04 เมษายน 2566, 16.21 น.
Board Games ใหม่ เดือนมีนาคม 2566
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร่วมเสนอรายชื่อ Board Games ได้ที่ https://forms.office.com/r/aKepifxZ5C
  13 มีนาคม 2566, 14.33 น.
บริการฐานข้อมูลใหม่ ประจำปี 2566
ฐานข้อมูลใหม่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 Gale Academic OneFile Select ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาชาวิชา มีบทความราว 70 ล้านบทความ เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/EAIM?u=thcmu OneFile: Agriculture ฐานข้อมูลวารสารทางด้านเกษตรศาสตร์ ครอบคลุมการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPAG?u=thcmu Environmental Studies and Policy...
  23 มกราคม 2566, 15.54 น.
บริการจองสิทธิดู Netflix ผ่านทาง CMU Mobile
สำนักหอสมุด ให้บริการจองสิทธิดู Netflix ผ่านทาง CMU Mobile เลือก Library Services - ลงทะเบียนได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. ใช้บริการได้นานสูงสุด 7 วัน จำกัดเพียง 99 สิทธิ ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เท่านั้น สิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOBILE Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.cmu.mobile.portal&hl=en iOS...
  16 มกราคม 2566, 16.34 น.
มุมบริการ Board Games ชวนท้าประลอง A-MATH เกมต่อเลขคำนวณ
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถร่วมเสนอรายชื่อ Board Games ได้ที่ https://forms.office.com/r/aKepifxZ5C
  06 มกราคม 2566, 14.36 น.
บริการ CMUL Line Alert แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือผ่าน Line Official
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการแจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือผ่าน Line Official (CMUL Alert) วิธีการสมัคร 1. เพิ่มเพื่อนกับ สำนักหอสมุด @cmulibrary หรือ https://lin.ee/FDbk1exQ 2. เลือก เมนู แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือ 3. กดอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูล 4. กด Verify ยืนยันตัวตน 5. Log in ด้วย CMU Account 6. กรอกเลขบาร์โค้ดหลังบัตรสมาชิก ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด 7. เชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จจะแสดงข้อความสีเขียว...
  14 กันยายน 2565, 11.33 น.
บริการส่งถึงหอ สำหรับนักศึกษาพิการ
สำนักหอสมุดให้บริการส่งถึงหอ สำหรับนักศึกษาพิการ โดยมีบริการค้นหาตัวเล่มและส่งหนังสือไปยังหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสนใจขอใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/xRXRg สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง Line: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513
  11 สิงหาคม 2565, 15.59 น.
บริการช่วยหยิบนะ สำหรับนักศึกษาพิการ
สำนักหอสมุดให้บริการช่วยหยิบหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง LINE: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513 หรือเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือสำนักหอสมุด โดยสามารถรับหนังสือด้วยตนเองได้ที่ หรือ รับหนังสือที่หอพัก
  11 สิงหาคม 2565, 13.51 น.