เครื่องมือคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

เครื่องมือคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

เครื่องมือคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (Journal Finder Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาวารสารที่เหมาะสมกับขอบเขตเนื้อหาของผลงานวิชาการ ได้แก่ Elsevier Journal Finder, Wiley Journal Finder, Springer Journal Suggester, IEEE Publication Recommender, Taylor and Francis Journal Finder (คลิกลูกศรด้านข้างเพื่อดูรายละเอียดจากภาพ)  01 มิถุนายน 2564, 10.31 น.