บริการ Board Game

บริการบอร์ดเกม (Board Games)
          บอร์ดเกม (Board Game) ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสมอง การคิด การตัดสินใจ รวมถึงทักษะด้านอารมณ์และการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยการใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกมผ่านแผ่นกระดาน ตัวหมาก การ์ด และอุปกรณ์อื่นๆ โดยห้องสมุดกลางจัดหาบอร์ดเกมให้ยืม จำนวนกว่า 41 รายการ

ระเบียบการยืม - คืน
- ติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
- ตรวจนับอุปกรณ์บอร์ดเกมภายในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ก่อนส่งคืนทุกครั้ง
- ยืมเล่นได้ภายในสำนักหอสมุดเท่านั้น และต้องทำการคืนภายในวันที่ยืม
- เล่นบอร์ดเกมได้ที่ห้องนั่งเล่น ชั้น 3 ห้องสมุดกลาง

อัตราค่าปรับ

          บอร์ดเกมนับเป็นทรัพยากรของห้องสมุด กรณีชำรุดหรือสูญหาย ให้ชดใช้ตามประกาศบริการสำนักหอสมุด พ.ศ.2553

โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์บอร์ดเกม เนื่องจากอาจเกิดความชำรุด/เสียหาย


รายชื่อ Board Games

ภาษาไทย 14 รายการ

ลำดับ Title CALL# วิธีการเล่น รูปภาพ
1

เกมค้าเพชร = Splendor

Board games(28)

https://www.youtube.com/watch?v=ds8jTL4KAiM

2

เกมราชันแห่งโตเกียว = King of tokyo

Board Games(16)

https://www.youtube.com/watch?v=VNRCVmB7goY

3

เหมียวระเบิด

Board games(38)

https://www.youtube.com/watch?v=0h1D1nq4eR0

4

แฟ้มคดีปริศนา = CS Files

Board games(9)

https://www.youtube.com/watch?v=HFEASIID2oU

5

โค้ดเนมส์ = Codename

Board games(39)

https://www.youtube.com/watch?v=po3kzDwR-xA

6

คฤหาสน์วิปลาส = Mansions of Madness

Board games(18)

https://www.youtube.com/watch?v=UzD0Ox1VTuA

7

ซาเลม 1692 เกมล่าแม่มด

Board games(24)

https://www.youtube.com/watch?v=Gj_-Z4QhzKE

8

นักสืบวิญญาณ  = Paranormal Detectives

Board games(36)

https://www.youtube.com/watch?v=YRU9cvqCA4s

9

ปีกปักษา

Board games(35)

https://www.youtube.com/watch?v=ZJfETNjvpCg

10

ศรีราชา = Sriracha

Board games(37)

https://www.youtube.com/watch?v=zj2NYuyWkhM

11

สกัล = Skull

Board games(42)

https://www.youtube.com/watch?v=n6bJ6Ycnqsk

12

สถาปนิกแห่งนครตะวันตก = Architects of the West Kingdom

Board games(2)

https://www.youtube.com/watch?v=LT5cu3Dph4s

13

สร้างโลกมหัศจรรย์ = It"s a Wonderful World

Board Games (15)

https://www.youtube.com/watch?v=OF69oTmNJIg

14

หมากรุก

Board games(41)

https://www.youtube.com/watch?v=HUHTUPMNdQo


ต่างประเทศ 27 รายการ

ลำดับ Title CALL# วิธีการเล่น รูปภาพ
1

Agricola

Board games(5)

https://www.youtube.com/watch?v=eRXyfeFUmQM

2

Avalon

Board games(1)

https://www.youtube.com/watch?v=tXetr4U_SG0

3

Brass : Birmingham

Board games(3)

https://www.youtube.com/watch?v=Lg6DvuISSJ8

4

Century Spice Road

Board games(4)

https://www.youtube.com/watch?v=1OyRHdPUuYk

5

Citadels : a game of medieval cities, nobles, and intrigue

Board games(6)

https://www.youtube.com/watch?v=NwmwPZsfET4

6

Codenames

Board games(7)

https://www.youtube.com/watch?v=po3kzDwR-xA

7

Coup :  The dystopian Universe

Board games(8)

https://www.youtube.com/watch?v=8RFolKqOagc

8

Deception : Murder in Hong Kong

Board games(10)

https://www.youtube.com/watch?v=AuBmikjCgjI

9

Dixit : a picture is worth a thousand words!

Board games(11)

https://www.youtube.com/watch?v=D1pG-AzUpeo

10

Exploding Kittens

Board games(12)

https://www.youtube.com/watch?v=fnojuClXtIA

11

Ghost blitz : A Lightning fast shape and color recognition game

Board games (13)

https://www.youtube.com/watch?v=JU14QrZam7g

12

insider game

Board games(14)

https://www.youtube.com/watch?v=AF_gaaEwz3g

13

Mansions of Madness

Board games(17)

https://www.youtube.com/watch?v=UzD0Ox1VTuA

14

Mogel Motte : schummeln erlaubt!

Board games(19)

https://www.youtube.com/watch?v=KDDI2apQwkQ

15

Monopoly longest game ever

Board games(20)

https://www.youtube.com/watch?v=bMHD67qOHoE

16

One Night : Ultimate Daybreak

Board games(21)

https://www.youtube.com/watch?v=dauHTiZ8JqY

17

PANDEMIC : Can you save humanity?

Board games(22)

https://www.youtube.com/watch?v=fzAPXx7u_UM

18

Saboteur

Board games(23)

https://www.youtube.com/watch?v=SNdm2aLMZws

19

Secret Hitler

Board games(25)

https://www.youtube.com/watch?v=oc_7oOrmzb4

20

Splendor

Board games(27)

https://www.youtube.com/watch?v=ds8jTL4KAiM

21

Stockpile : continuing corruption

Board games(29)

https://www.youtube.com/watch?v=7zBK5rP0XCU

22

Survive : escape from Atlantis!

Board games(30)

https://www.youtube.com/watch?v=FZJlGKJu5A8

Survive
23

The Mind : let’s become one

Board games(31)

https://www.youtube.com/watch?v=R6WA_0dbHR4

24

The Settlers of Catan

Board games(26)

https://www.youtube.com/watch?v=HRcB6Pu_PsM

25

The Village Crone

Board games(34)

https://www.youtube.com/watch?v=hWYWys7Bw3g

26

Tortuga 1667

Board games(32)

https://www.youtube.com/watch?v=MJMWaGEpnOQ

27

Ultimate werewolf

Board games(33)

https://www.youtube.com/watch?v=xAmazOU44Vk

  01 กรกฎาคม 2565, 15.06 น.