ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สพ (1) สพ (2) สพ

ที่ตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 3

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-948025
Facebook www.facebook.com/vetmedlib.cmu
Line  @130voqcj
Website อยู่ระหว่างการปรับปรุง
Email chanunthida.p@elearning.cmu.ac.th


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  11 ตุลาคม 2566, 19.54 น.