ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

Edulib1 Edulib2 Edulib3

ที่ตั้ง อาคาร 3 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-944217, 053-944227-8
Facebook

https://www.facebook.com/edlibcmu

Line  @404dmewa
Website https://edu.library.cmu.ac.th/
Email edulibcmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 น

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*

ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  08 มิถุนายน 2566, 13.31 น.