ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

10_0 a7 AiLib02

ที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-948212 
Facebook www.facebook.com/AgroIndustryLibCMU
Line  @909dkfkl
Website -
Email agrolibrarycmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  21 กุมภาพันธ์ 2566, 14.40 น.