ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

PR1 PR3 PR4

ที่ตั้ง อาคารห้องสมุดคณะฯ ข้างลานพระวิษณุกรรม

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4116-7
Facebook www.facebook.com/cmuengineeringlibrary
Line  -
Website eng.library.cmu.ac.th/
Email librarian@eng.cmu.ac.th


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. (ก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน 08.30 - 19.30 น.)
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ (เปิดบริการก่อนสอบปลายภาค 09.00 - 17.00 น.)


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  20 มีนาคม 2567, 10.05 น.