บริการให้ยืมอุปกรณ์

บริการให้ยืมอุปกรณ์
          เป็นบริการที่สำนักหอสมุดให้ยืมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกห้องสมุดในการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยภายในห้องสมุด โดยอุปกรณ์เสริมที่ให้ยืมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ให้ยืมใช้งานภายในห้องสมุดและอุปกรณ์ที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้

อุปกรณ์ที่มีได้ให้บริการ ได้แก่
        - รางปลั๊ก 5 ช่อง 1 สวิตซ์ จำนวน 10 ชุด
        - Power Bank 30000 mAh จำนวน 5 ชุด
        - แท่นว่างแท็บเล็ต จำนวน 4 ชุด
        - หัวชาร์จพร้อมสายชาร์จ Apple จำนวน 5 ชุด
        - Apple USB-C Digital AV Multiport Adaptor จำนวน 2 ชุด
        - หัวชาร์จพร้อมสายชาร์จ android จำนวน 5 ชุด
        - สาย HDMI จำนวน 14 เส้น
        - แป้นพิมพ์ แบบมีแป้นตัวเลข และเมาส์ไร้สาย จำนวน 5 ชุด
        - แป้นพิมพ์ แบบไม่มีแป้นตัวเลข และเมาส์ไร้สาย จำนวน 5 ชุด
        - ไม้กันสั่น จำนวน 1 ชุด
        - ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ชุด
        - Headphone จำนวน 5 ชุด
        - ปากกา My Color 2 หัวในด้ามเดียว จำนวน 8 ชุด 
        - ปากกาเน้นข้อความ Elephant RAINBOW Pastel จำนวน 10 ชุด

ขั้นตอนการขอยืม
        สมาชิกที่ต้องการยืมอุปกรณ์ติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ

เงื่อนไขการยืม
        - ยืมได้ 1 วันเท่านั้น
        - กรุณาตรวจเชคอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
        - หากพบอุปกรณ์ชำรุดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 
        - อุปกรณ์ที่ให้บริการนี้นับเป็นทรัพยากรของห้องสมุด กรณีสูญหายหรือชำรุดให้ชดใช้ตามประกาศบริการสำนักหอสมุด พ.ศ.2553


6E452E00-A5F0-46D1-8BE6-EE0EAFF42B9E 29870D00-7B8F-41F6-8BBF-D5C8205A288E 4CB7BA32-8725-4D40-9C89-72F058DD9548
B501F02E-EC5D-41DF-BB12-FD668B3F9C08  BCAFAA82-1000-44D2-B0FB-84EC4E1BF559 9A5F9445-1D20-4DED-9354-24C23B3B5F15
B91DB6EC-77F1-48F3-9416-8DC23A92F95F
 
 
  24 มิถุนายน 2565, 13.06 น.