ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

AMS PIC 1 AMS PIC 2 AMS PIC 3 

ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคาร 7 (ห้องสมุดอยู่หน้าลิฟท์)

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-935071
Facebook www.facebook.com/AMSLibCMU
Line  @360btjbb
Website library.ams.cmu.ac.th
Youtube Channel www.youtube.com/channel/UC1CzyjibderNDIhpA_tpF5A
Email amslibref@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น (วันเสาร์)

 *วันอาทิตย์เปิดเฉพาะก่อนสอบและระหว่างสอบ 1 เดือน*

ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  14 กุมภาพันธ์ 2566, 15.58 น.