ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

406332 406333 406334  

ที่ตั้ง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 4

ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-2815
Facebook www.facebook.com/FacmuLibrary
Line  -
Website https://www.arc.cmu.ac.th/
Email archlibrarycmu@gmail.com


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ 


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  21 กุมภาพันธ์ 2566, 15.22 น.