ตราสัญลักษณ์

ตรา สัญลักษณ์ของสำนักหอสมุด (Logo)

แบบที่ 1

Download Image Th

Download Image En


   


แบบที่ 2

Download Image Th

Download Image En


     


แบบที่ 3

Download Image Th

Download Image En


    

สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 1
Download Image

สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 2
Download Image


สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 3
Download Image


สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 4
Download Image


สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 5
Download Image


 
ประกาศ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)


 

ตัวแทนสัญลักษณ์ประจำของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ "เพนกวิน"

ชื่อ: บิงบิง ที่แปลว่า น้ำแข็ง
ภาพลักษณ์: เต็มใจให้บริการ
บุคลิก: สนุกสนาน ร่าเริง เป็นคนรุ่นใหม่และทันสมัย

 

  10 เมษายน 2567, 11.07 น.