ตราสัญลักษณ์

ตรา สัญลักษณ์ของสำนักหอสมุด (Logo)

แบบที่ 1

Download Image Th

Download Image En


   


แบบที่ 2

Download Image Th

Download Image En


     


แบบที่ 3

Download Image Th

Download Image En


    

สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 1
Download Image

สัญลักษณ์ไม่เป็นทางการ แบบที่ 2
Download Image

ประกาศ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)

ตัวแทนสัญลักษณ์ประจำของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ "น้องม่วนใจ๋" ภาพลักษณ์หญิงสาวล้านนา บุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใจ จิตใจดี มีเมตตา มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมให้บริการ แต่งกายด้วยชุดผ้าเมือง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา

  02 มิถุนายน 2564, 16.10 น.