บริการใหม่
 
บริการขยายระยะเวลายืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ
สำนักหอสมุดให้บริการขยายระยะเวลายืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ โดยนักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้นานถึง 30 วัน และยืมต่อออนไลน์ได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ได้ที่ https://search.library.cmu.ac.th/patroninfo/ สนใจติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติม ผ่านทาง Line: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513หมายเหตุ: สิทธิ์การยืม...
  11 สิงหาคม 2565, 13.37 น.
บริการนำชมห้องสมุดกลาง (Library Tour) สำหรับนักศึกษาพิการ
สำนักหอสมุด ให้บริการนำชมและให้ข้อมูลบริการของห้องสมุด (Library Tour) สำหรับนักศึกษาพิการ โปรแกรมนำชม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง พื้นที่ชั้น - 4 และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด แนะนำการใช้ระบบสืบค้น OPAC เพื่อค้นหาหนังสือของห้องสมุด (เบื้องต้น) การค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ สนใจติดต่อได้ที่ Line : @cmulibrary หรือติดต่อคุณนพมาศ จันทรพิทักษ์ งานบริการสารสนเทศ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ ยืม-คืนหนังสือ ชั้น
  09 สิงหาคม 2565, 16.33 น.
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)
สำนักหอสมุดจัดบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยส่วนบุคคล โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย) และบรรณารักษ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย และโครงการวิจัย ผู้สนใจขอใช้บริการได้ที่ คลิก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่...
  09 สิงหาคม 2565, 15.38 น.
บริการให้ยืมอุปกรณ์
สำนักหอสมุดให้บริการยืมอุปกรณ์ ภายในพื้นที่สำนักหอสมุด ขอรับบริการอุปกรณ์ ได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด ดังนี้ ปลั๊กไฟสาย HDMI สายชาร์จ Apple Multiport Adaptor Android Power Bank คีย์บอร์ดไร้สาย เมาส์ไร้สาย Headphone แท่นวางแท็บเล็ต ไม้กันสั่น ขาตั้งกล้อง ปากกา Highlight ปากกาเมจิก
  09 สิงหาคม 2565, 14.47 น.
บริการให้ยืมร่ม ฟรี
สำนักหอสมุดให้บริการยืมร่ม ฟรี จำนวน 3 วัน ติดต่อได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1 สำนักหอสมุด หมายเหตุ: กรณีส่งคืนร่มเกินกำหนด ปรับ 5 บาท/
  09 สิงหาคม 2565, 14.33 น.
บริการ Board Games ในพื้นที่ห้องสมุด พร้อมร่วมตอบแบบประเมิน ลุ้นรับของที่ระลึก
สำนักหอสมุดมีบริการให้ยืม Board Games ติดต่อบริการ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด เชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมเสนอแนะบริการ ของสำนักหอสมุด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาจัดซื้อ ได้ที่ คลิก หมายเหตุ: ให้บริการภายในพื้นที่สำนักหอสมุดเท่านั้น
  09 สิงหาคม 2565, 14.18 น.
บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online สำหรับชาว มช.
สำนักหอสมุด ให้บริการ CMUL BOOK STORE ร้านหนังสือ online รวบรวมหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เลือกมากกว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาจัดซื้อเข้าสำนักหอสมุด เข้าใช้บริการโดย login ผ่าน CMU ACCOUNT ได้ที่ https://apps2.library.cmu.ac.th/bookstore ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  07 มีนาคม 2565, 15.48 น.
บริการ CMUL Book Recommendations เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
สำนักหอสมุด เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ผ่านบริการ CMUL Book Recommendations ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/bookrecommend/
  07 มกราคม 2565, 14.27 น.
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Foundation Collection)
สำนักหอสมุดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสือ รายงานวิจัย และวารสารของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Foundation Collection) เข้ารับชมได้ที่ https://library.cmu.ac.th/mediastore/462
  08 ธันวาคม 2564, 16.14 น.
บริการสืบค้นและบริการเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลกด้วย WorldShare Interlibrary Loan
WorldShare Interlibrary Loan บริการจัดหาและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทบทความรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการโดยไม่จำกัดแค่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือในประเทศเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดนานาประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย...
  29 พฤศจิกายน 2564, 16.36 น.