ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์

HULib1 HULib2 HuLib3

ที่ตั้ง ตึก HB 6 ชั้น 2-3


ติดต่อห้องสมุด

หมายเลขโทรศัพท์ 053-943-292
Facebook www.facebook.com/humanlibcmu.fanpage
IG humanlibrarycmu 
Website human.library.cmu.ac.th/
Email                       humancmulibrary@gmail.com
   


วัน เวลาเปิดทำการ

เปิดภาคเรียน
 

จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ (เปิดเฉพาะก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน 09.00-17.00 น.)


ปิดภาคเรียน        

จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

*วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ*


กดแผนที่เพื่อนำทาง

  01 มิถุนายน 2564, 14.45 น.