บริการฐานข้อมูลใหม่ ประจำปี 2566

         ฐานข้อมูลใหม่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

 • Gale Academic OneFile Select ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาชาวิชา มีบทความราว 70 ล้านบทความ
  เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/EAIM?u=thcmu
 • Gale OneFile: Agriculture ฐานข้อมูลวารสารทางด้านเกษตรศาสตร์ ครอบคลุมการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPAG?u=thcmu
 • Gale OneFile: Environmental Studies and Policy ฐานข้อมูลวารสารทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPES?u=thcmu
 • Gale OneFile: Hospitality and Tourism ฐานข้อมูลวารสารทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้ข้อมูลรายงานข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
  เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/PPTH?u=thcmu
 • National Geographic Virtual Library ฐานข้อมูลนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงมีนาคม 2566
  เข้าใช้ที่ https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thcmu

แกลลอรี่

บริการฐานข้อมูลใหม่ ประจำปี 2566
  23 มกราคม 2566, 15.54 น.