บริการช่วยหยิบนะ สำหรับนักศึกษาพิการ

         สำนักหอสมุดให้บริการช่วยหยิบหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ ติดต่อขอใช้บริการผ่านทาง LINE: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513 หรือเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือสำนักหอสมุด โดยสามารถรับหนังสือด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือสำนักหอสมุด หรือ รับหนังสือที่หอพัก

แกลลอรี่

บริการช่วยหยิบนะ สำหรับนักศึกษาพิการ
  11 สิงหาคม 2565, 13.51 น.