บริการขยายระยะเวลายืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ

          สำนักหอสมุดให้บริการขยายระยะเวลายืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ โดยนักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้นานถึง 30 วัน และยืมต่อออนไลน์ได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ได้ที่ https://search.library.cmu.ac.th/patroninfo/

          สนใจติดต่อขอใช้บริการยืมหนังสือ ได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ของสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะทุกแห่ง สอบถามเพิ่มเติม ผ่านทาง Line: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513

หมายเหตุ: สิทธิ์การยืม ยกเว้นหนังสือประเภทนวนิยาย เยาวชน วิทยานิพนธ์ และโสตทัศนวัสดุ

แกลลอรี่

บริการขยายระยะเวลายืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาพิการ
  11 สิงหาคม 2565, 13.37 น.