บริการจองสิทธิดู Netflix ผ่านทาง CMU Mobile

          สำนักหอสมุด ให้บริการจองสิทธิดู Netflix ผ่านทาง CMU Mobile  เลือก Library Services

- ลงทะเบียนได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.

- ใช้บริการได้นานสูงสุด 7 วัน จำกัดเพียง 99 สิทธิ

- ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เท่านั้น 

- สิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CMU MOBILE

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.cmu.mobile.portal&hl=en

iOS : https://apps.apple.com/th/app/cmu-mobile/id946339651?l=th  • ให้คะแนน/ข้อเสนอแนะบริการ Movie Streaming ได้ที่ https://cmu.to/MfeedB

แกลลอรี่

บริการจองสิทธิดู Netflix ผ่านทาง CMU Mobile
  16 มกราคม 2566, 16.34 น.