บริการส่งถึงหอ สำหรับนักศึกษาพิการ

สำนักหอสมุดให้บริการส่งถึงหอ สำหรับนักศึกษาพิการ โดยมีบริการค้นหาตัวเล่มและส่งหนังสือไปยังหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
สนใจขอใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/xRXRg สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง Line: @cmulibrary โทร. 0 5394 4513

แกลลอรี่

บริการส่งถึงหอ สำหรับนักศึกษาพิการ
  11 สิงหาคม 2565, 15.59 น.