บริการนำชมห้องสมุดกลาง (Library Tour) สำหรับนักศึกษาพิการ

         สำนักหอสมุด ให้บริการนำชมและให้ข้อมูลบริการของห้องสมุด (Library Tour) สำหรับนักศึกษาพิการ
โปรแกรมนำชม ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  • พื้นที่ชั้น 1 - 4 และบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • แนะนำการใช้ระบบสืบค้น OPAC เพื่อค้นหาหนังสือของห้องสมุด (เบื้องต้น)
  • การค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือ
         สนใจติดต่อได้ที่ Line : @cmulibrary หรือติดต่อคุณนพมาศ จันทรพิทักษ์ งานบริการสารสนเทศ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ ยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1 สำนักหอสมุด

แกลลอรี่

บริการนำชมห้องสมุดกลาง (Library Tour) สำหรับนักศึกษาพิการ
  09 สิงหาคม 2565, 16.33 น.