บริการ CMUL Line Alert แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือผ่าน Line Official

          สำนักหอสมุดเปิดให้บริการแจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือผ่าน Line Official (CMUL Line Alert)

วิธีการสมัคร

1. เพิ่มเพื่อนกับ Line Official สำนักหอสมุด @cmulibrary หรือ https://lin.ee/FDbk1exQ

2. เลือก เมนู แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือ

3. กดอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูล

4. กด Verify ยืนยันตัวตน

5. Log in ด้วย CMU Account

6. กรอกเลขบาร์โค้ดหลังบัตรสมาชิก หรือ ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด

7. เชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จจะแสดงข้อความสีเขียว "Account has linked"

ยกเลิกการแจ้งเตือน

1. เลือก เมนู แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือ

2. กด UNLINK AN ACCOUNT

การแจ้งเตือน

1. ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้บริการก่อนครบกำหนด 1 วัน หากหนังสือมี Due Date ลงวันเสาร์-อาทิตย์จะแจ้งเตือนวันศุกร์

2. หากเกินกำหนดส่งแล้วยังไม่นำหนังสือมาคืน ระบบจะยังคงแจ้งเตือนทุกวันว่ามีหนังสือเกินกำหนดส่ง จนกว่าจะนำหนังสือมาคืนถึงจะหยุดแจ้งเตือน

หมายเหตุ: การแจ้งเตือนจะแจ้งผ่าน Line Official กรณีปิดการแจ้งเตือน/ บล็อค/ ซ่อนไว้ อาจทำให้พลาดการแจ้งเตือนได้

แกลลอรี่

บริการ CMUL Line Alert แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือผ่าน Line Official
  14 กันยายน 2565, 11.33 น.