บริการจองห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และห้องค้นคว้ากลุ่ม

บริการจองห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และห้องค้นคว้ากลุ่ม

บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
     สำนักหอสมุดจัดบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ณ ชั้น 2  อาคาร 2 สำนักหอสมุด จำนวน  20  ห้อง  

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ใช้บริการห้องละ 1 คน / 1 วัน
2. ใช้บริการได้ตามช่วงวันและเวลาการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
4. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้
5. งดใช้เสียงดัง และเปิด-ปิดประตูห้องเบา ๆ
6. ไม่วางสิ่งของมีค่าทิ้งไว้ในห้อง
7. ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้ห้องเสร็จ

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
          สำนักหอสมุดมีบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ซึ่งห้องค้นคว้ากลุ่มที่จัดให้บริการประกอบด้วย

- ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ใช้บริการอย่างน้อยห้องละ 5 คน/ 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2. ใช้บริการได้ตามช่วงวันและเวลาการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
4. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้
5. ใช้เสียงพอประมาณ และเปิด-ปิดประตูห้องเบา ๆ
6. ไม่วางสิ่งของมีค่าทิ้งไว้ในห้อง
7. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังใช้ห้องเสร็จ

- ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU) อาคาร 1 สำนักหอสมุด

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ใช้บริการอย่างน้อยห้องละ 3 คน/ 2 ชั่วโมง / 1 วัน
2. ใช้บริการได้ตามช่วงวันและเวลาการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด
3. ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน
4. ห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้
5. ใช้เสียงพอประมาณ และเปิด-ปิดประตูห้องเบา ๆ
6. ไม่วางสิ่งของมีค่าทิ้งไว้ในห้อง
7. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังใช้ห้องเสร็จ

- ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ณ ชั้่น 1 ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU) อาคาร 1 สำนักหอสมุด  (ให้บริการเฉพาะนักศึกษาหรือนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น)

ผู้มีสิทธิรับบริการ
          นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. เพิ่มเพื่อนกับสำนักหอสมุด ผ่านทาง Line Application ID: @cmulibrary หรือ https://cmu.to/cmul-room
2. เลือกเมนู จองห้อง เพื่อผูกบัญชี
3. เลือก ประเภทห้อง
4. เลือก วันที่และเวลา (จองล่วงหน้า 7 วัน) วันและเวลาเปิดให้บริการ ขึ้นอยู่กับวันและเวลาเปิด-ปิดบริการของสำนักหอสมุด
5. เลือก ยืนยันการจอง
6. การจองสำเร็จ เมื่อปรากฏภาพกุญแจเสมือนจริง สำหรับการเปิดเข้าห้องค้นคว้า

ติดต่อ/สอบถาม ผ่านทาง Line Official ID: @cmulibrary

แกลลอรี่

บริการจองห้องค้นคว้าส่วนบุคคล และห้องค้นคว้ากลุ่ม
  04 เมษายน 2566, 16.21 น.