บริการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ผ่านช่องทาง Line Official

        สำนักหอสมุดให้บริการช่องทางการแจ้งเตือนวันใกล้ครบกำหนดคืนทรัพยากร ผ่านช่องทาง Line Official

ขั้นตอนการสมัคร แจ้งเตือนผ่าน LINE

1. "เพิ่มเพื่อน" กับสำนักหอสมุด @cmulibrary
2. เลือกเมนู "แจ้งเตือนกำหนดคืนหนังสือ"
3. ยืนยันตัวตนผ่าน CMU Account
4. กรอกบาร์โค้ดสมาชิกห้องสมุด (หากไม่ทราบ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือตรวจสอบจากด้วยตนเองจาก แอปพลิเคชัน CMU Mobile เลือก เมนู Library Services เลือก Patron Information บาร์โค้ดสมาชิกคือ Library Barcode)
5. ระบบจะแจ้งเตือนการเชื่อมต่อสำเร็จ

  • โดยสำนักหอสมุดจะยกเลิกบริการส่งผ่าน SMS แจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
  • สมัครรับการแจ้งเตือน ผ่านทาง Line Official ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถติดต่อสอบถาม โทร. 0 5394 4513

หมายเหตุ: ด้วยสำนักหอสมุด มีบริการสำหรับสมาชิกในการแจ้งเตือนทาง SMS ก่อนถึงกำหนดส่งคืนหนังสือ เพื่อจะได้ยืมต่อหรือนำหนังสือมาส่งคืนตามกำหนดเป็นการป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการหลงลืมส่งหนังสือคืน  เนื่องจากปัจจุบันช่องทางดังกล่าวมีข้อจำกัดในการส่งข้อมูล รวมถึงการควบคุมและติดตามผล ซึ่งสำนักหอสมุดมีช่องทางให้บริการแจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดส่งล่วงหน้า 1 วันและแจ้งเตือนกรณีมีทรัพยากรที่ยืมแล้วลืมส่งคืน ผ่านทาง Line Official โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แกลลอรี่

บริการแจ้งเตือนกำหนดส่ง ผ่านช่องทาง Line Official
  04 กรกฎาคม 2567, 14.19 น.