สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสถานที่ศาสนกิจทางศาสนา

           สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสถานที่ศาสนกิจทางศาสนา สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ณ ห้องปฏิบัติศาสนกิจ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักหอสมุด

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการสถานที่ศาสนกิจทางศาสนา
  28 มิถุนายน 2567, 11.07 น.