ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ProQuest Ebook Central
สำนักหอสมุดขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล ProQuest Ebook Central หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ ฟรีกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมสาขา Art, Business, Education, General, Health & Medicine, History Political Science, Law, Literature Language, Religion Philosophy, Social Science Technology สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://ebookcentral.proquest.com/lib/chiangmai-ebooks/home.action
  01 มิถุนายน 2565, 14.53 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 14 เนื่องในวันเข้าพรรษา 15 วันหยุดกรณีพิเศษ
  12 กรกฎาคม 2565, 13.52 น.
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Bookcaze หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป
ฐานข้อมูล Bookcaze หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ที่รวบรวมตำราเรียน ความรู้ทั่วไป ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงแมกกาซีนต่าง ๆ สามารถทดลองเข้าใช้งาน ได้ที่ cmulib.bookcaze.com ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ศึกษาคู่มือ
  04 กรกฎาคม 2565, 16.51 น.
สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ
สำนักหอสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 21.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ 10.00 18.00 วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดให้บริการ
  17 มิถุนายน 2565, 15.51 น.
สำนักหอสมุดจัด 6 หัวข้อ การอบรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย ฟรี
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเพื่อสนับสนุนการวิจัย 6 หัวข้อ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจทั่วไปผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ฟรี ดังนี้ หัวข้อที่ 1 เรื่อง "เทคนิคและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์" วิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/220222 (ปิดลงทะเบียน) 2 "Elsevier: สืบค้น วิเคราะห์ วิจัย...
  15 มีนาคม 2565, 10.32 น.
สำนักหอสมุดได้รับการประกาศรางวัลห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเภทห้องสมุดอุดมศึกษาดีเด่น เริ่มตั้งแต่ปี 2564 โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินห้องสมุดดีเด่น เพื่อคัดเลือกห้องสมุดที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ก้ับห้องสมุดอื่นๆ...
  07 มีนาคม 2565, 14.35 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  01 มิถุนายน 2565, 15.25 น.
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการชั่วคราว และงดให้บริการ Document Delivery (D.D.) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 เนื่องจากบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  26 พฤษภาคม 2565, 14.04 น.
ขอเชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง Understanding Open Research
เชิญร่วมการสัมมนาเรื่อง Understanding Open Research จัดโดยสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/RWS-UOR
  12 เมษายน 2565, 12.00 น.
เชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง สงครามกับสิ่งแวดล้อมโลก
สำนักหอสมุดเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สงครามกับสิ่งแวดล้อมโลก" วิทยากรโดย ผศ.ดร. นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/green165 ประเด็น ดังนี้...
  24 มีนาคม 2565, 10.20 น.