ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีและผู้บริหารในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2564...
  04 มีนาคม 2565, 16.23 น.
CMU Library Training ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ อังคารที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10.00-11.00 น. มาตรฐานสื่อดิจิทัลและการจัดการ พฤหัสบดีที่ 21 10.00-11.30 Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ศุกร์ที่ 22 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM จันทร์ที่ 25...
  11 กรกฎาคม 2565, 15.05 น.
วิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด
วิธีการเข้าใช้บริการสำนักหอสมุด 1. ประเภทอาจารย์/ บุคลากร/ นักศึกษา มช.* สแกน QR ผ่าน CMU MOBILE หรือ ทาบบัตรนักศึกษา/ บัตรสมาชิก ที่ประตู Access 2. ประเภทสมาชิกสมทบ* ทาบบัตรสมาชิกที่ประตู *พบปัญหาในการเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 3. ประเภทบุคคลภายนอก/ ผู้ใช้บริการทั่วไป กรอกแบบฟอร์มเข้าใช้บริการห้องสมุด ณ เครื่องคอมพิวเตอร์จุดให้บริการ รับสลิปเพื่อสแกน Code ค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน...
  01 มิถุนายน 2565, 14.46 น.
เชิญเข้าร่วมอบรมสนับสนุนการวิจัยเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และการสืบค้นสิทธิบัตรเบื้องต้น วิทยากรโดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://cmu.to/0522
  18 พฤษภาคม 2565, 16.36 น.
CMU Library Training ประจำเดือนมีนาคม 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ จันทร์ที่ 21 มีนาคม เวลา 10.00-11.00 น. Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ พุธที่ 23 10.00-11.30 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM พฤหัสบดีที่ 24 เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ สร้างฟอร์มง่าย ๆ...
  03 มีนาคม 2565, 16.40 น.
เชิญทดลองใช้ 5 ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ SAGE
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ SAGE จำนวน 5 ฐานข้อมูล สามารถทดลองเข้าใช้งานถึง 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้1. Business Cases ได้ที่ https://sk.sagepub.com/cases ฐานข้อมูลที่รวบรวม มากกว่า 4,000 รายการ สามารถเชื่อมโยงไปยังวารสาร หนังสือ วิดีโอ และหนังสืออ้างอิงของ ได้ ครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น 2. Skills:...
  12 พฤษภาคม 2565, 15.13 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันพืชมงคล
  12 พฤษภาคม 2565, 13.10 น.
เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Digital Services by CMU Library: Now & Next Move 
สำนักหอสมุดขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Digital Services by CMU Library: Now & Next Move เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองสำนักหอสมุด “ทศวรรษที่ 7 สำนักหอสมุด ก้าวสู่บริการดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด” (The 7th Decade of Library, Toward the Inclusive Services) ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 และระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ที่...
  11 กรกฎาคม 2565, 14.04 น.
เชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล Electronic Books ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Books ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่าย JumboPlus5GHz และ Login ด้วยรหัส CMU Account เข้าใช้งาน ได้ที่ https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Search/index/collection:98
  24 กุมภาพันธ์ 2565, 12.22 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง COVID-19 Research: From Scientific Community Perspective
สำนักหอสมุดเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง COVID-19 Research: From Scientific Community Perspective จัดโดยสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 11.40 น. ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://zoom.us/meeting/register/tJMkdOiuqTsjGdYKs95-X95BxHULJ9J0qBR9
  25 พฤษภาคม 2565, 13.58 น.