ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Wiley Current Protocol บทความทางวิทยาศาสตร์
ฐานข้อมูล Wiley Current Protocol เป็นบทความที่แสดงขั้นตอนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเทคนิคและขั้นตอนแบบทีละขั้นตอนที่มีการทดลองเกือบ 25,000 แบบ เพื่อให้นักวิจัยสามารถอ้างอิงวิธีการทดลองที่น่าเชื่อถือที่จำเป็นต่องานวิจัย และเป็นพื้นฐานไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่ https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
  04 กรกฎาคม 2565, 15.44 น.
บริการ Movie Streaming ทาง Netflix ของสำนักหอสมุด
สำนักหอสมุดให้บริการ Movie Streaming ทาง Netflix ใช้บริการได้นานสูงสุด 7 วัน จำกัดเพียง 80 สิทธิเท่านั้น ขอใช้บริการ ได้ที่ https://services.library.cmu.ac.th/moviestreaming ให้คะแนน/ข้อเสนอแนะบริการ https://cmu.to/MfeedB หมายเหตุ: - ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เท่านั้น สิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มช.
  01 มิถุนายน 2565, 15.20 น.
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล
  03 พฤษภาคม 2565, 11.32 น.
CMU Library Training ประจำเดือนเมษายน 2565
สำนักหอสมุดจัดโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศ (CMU Library Training) ประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ดังนี้ จันทร์ที่ 25 เมษายน เวลา 10.00-11.30 น. Information Seeking 14.00-15.30 เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ อังคารที่ 26 GUIDE TO GETTING PUBLISHED 13.30-15.30 ENDNOTE PROGRAM พุธที่ 27 เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ สร้างฟอร์มง่าย ๆ ด้วย Google...
  28 มีนาคม 2565, 12.54 น.
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจปิดให้บริการชั่วคราว วันที่ 24 - 27 เมษายน 2565
ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ปิดให้บริการชั่วคราวและงดให้บริการ Document Delivery (D.D.) ระหว่างวันที่ 24 - 27 เมษายน 2565 เนื่องจากบุคลากรเข้าโครงการสัมมนาทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ
  21 เมษายน 2565, 11.26 น.
เชิญเข้าใช้งาน BOOKDOSE PATH แอปพลิเคชั่นเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่
BOOKDOSE PATH แอปพลิเคชั่นเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ เพื่อสืบค้น และยืม-คืนได้ด้วยตนเอง และใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกห้องสมุดประเภท ก และ ง แจ้งความประสงค์ใช้งานฐานข้อมูล BookDosePath ได้ที่ https://cmu.to/-RmSC เข้าใช้งาน https://bookdosepath.com/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "Bookdose PATH" จาก App Store หรือ Google Play...
  24 กุมภาพันธ์ 2565, 12.16 น.
เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง EBSCO Discovery Service (EDS) : E-Book และ OpenAthens
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง EBSCO Discovery Service (EDS) : E-Book และ OpenAthens วิทยากรโดย คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://cmu.to/210622
  07 มิถุนายน 2565, 11.42 น.
บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) สถานะการให้บริการ ให้บริการด้วยตนเอง ให้ยืมตัวเล่มจริง และสำเนาเอกสาร กรณีมีจำนวนหน้าเกิน 50 หน้า ขอเปลี่ยนเป็นการให้บริการตัวเล่มจริง ติดต่อ e-mail: cmulibref@cmu.ac.th ขอรับบริการ https://bit.ly/CMUILL 2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำเนาเอกสารเท่านั้น agrilib.cmu@gmail.com หรือ 3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์...
  21 เมษายน 2565, 10.54 น.
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565 เนื่องจากพบบุคลากรห้องสมุดติดเชื้อโควิด-19 และมีบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แจ้งงดให้บริการยืม-คืน และบริการ Document Delivery (D.D.) ประสงค์คืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่ ด้านหน้าห้องสมุด ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์
  21 มีนาคม 2565, 10.32 น.
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565
ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565 เนื่องจากพบบุคลากรห้องสมุดติดเชื้อโควิด-19 และมีบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แจ้งงดให้บริการยืม-คืน และบริการ Document Delivery (D.D.) ประสงค์คืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่ ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา ที่ชั้น 1 และชั้น 2 (หน้าห้องสมุด) อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์
  21 มีนาคม 2565, 10.02 น.