รับสมัครงาน
 
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เนื่องจากมีการปรับปรุงสำนักงาน ทำให้ต้องย้ายห้องทำงานเป็นการชั่วคราว หากมีข้อสงสัยเรื่องการรับสมัครงาน โปรดติดต่อหมายเลข 086-918-9989 ในเวลาราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  08 สิงหาคม 2565, 16.40 น.
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เนื่องจากมีการปรับปรุงสำนักงาน ทำให้ต้องย้ายห้องทำงานเป็นการชั่วคราวหากมีข้อสงสัยเรื่องการรับสมัครงาน โปรดติดต่อหมายเลข 086-918-9989 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แบบฟอร์ม Checklist ใบสมัคร และแบบแจ้งข้อมูล กยศ.
  30 มิถุนายน 2565, 11.59 น.
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์
เนื่องจากมีการปรับปรุงสำนักงาน ทำให้ต้องย้ายห้องทำงานเป็นการชั่วคราว หากมีข้อสงสัยเรื่องการรับสมัครงาน โปรดติดต่อหมายเลข 086-918-9989 ในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ แบบฟอร์ม Checklist ใบสมัคร และแบบแจ้งข้อมูล กยศ.
  30 มิถุนายน 2565, 12.01 น.
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์
ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง) รายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์ดาวน์โหลดใบสมัคร
  23 กรกฎาคม 2564, 15.20 น.