การจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม. (วันที่ 7-30 ตุลาคม 2566 รวม 24 วัน)

การจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม. (วันที่ 7-30 ตุลาคม 2566 รวม 24 วัน)

แกลลอรี่

การจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม. (วันที่ 7-30 ตุลาคม 2566 รวม 24 วัน)

ไฟล์เอกสารแนบ

การจ้างเหมาปฏิบัติงานอาคารสถานที่ โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชม. (วันที่ 7-30 ตุลาคม 2566 รวม 24 วัน)
  26 กันยายน 2566, 18.21 น.